Sản phẩm nổi bật

Air Retina 2016

13.500.000đ15.000.000đ

Air 2015

8.500.000đ9.000.000đ

Air 2014

8.000.000đ8.500.000đ

Air 2013

7.500.000đ7.000.000đ

Air 2012

7.500.000đ7.000.000đ

Air 2011

7.000.000đ7.500.000đ

Air 2010

5.500.000đ6.000.000đ

Máy cưa lọng 800W

570.000đ890.000đ

Máy mài Laceta 810W

530.000đ750.000đ

Máy khoan Laceta 650W

550.000đ650.000đ

Kìm bấm đầu cáp

1.150.000đ1.700.000đ

Súng hơi Tok

1.250.000đ1.800.000đ

Máy mài bin

1.200.000đ1.850.000đ

Súng hơi Ogawa

1.050.000đ2.100.000đ

Súng bu lông Hitachi

1.550.000đ1.800.000đ

Máy bu lông Makita

1.450.000đ2.100.000đ