Sản phẩm nổi bật

Máy phun sơn 550W

1.450.000đ1.650.000đ

Máy mài 2 đá Max

950.000đ950.000đ

Máy khuấy sơn

1.450.000đ1.650.000đ

Máy cân laser 5 tia

1.150.000đ1.650.000đ

Máy cưa kiếm

1.750.000đ1.800.000đ

Máy tháo bu lông Makita

1.850.000đ2.100.000đ

Súng tháo bu lông Hitachi

1.650.000đ1.800.000đ

Súng hơi Ogawa

1.350.000đ2.100.000đ

Máy mài dùng bin

1.400.000đ1.850.000đ

Súng hơi Tok

1.450.000đ1.800.000đ

Kìm bấm đầu cáp

1.150.000đ1.700.000đ

Súng phun sơn

450.000đ560.000đ

Dây ống hơi 50m

630.000đ780.000đ

Máy mài góc

650.000đ850.000đ