Danh mục: Lưỡi cưa các loại

DCA - 1T30R (G)

90,000đ 110,000đ

DCA - 1T30R (G)

DCA - 3.5T100R (N)

565,000đ 625,000đ

DCA - 3.5T100R (N)

Asak 2T40R (G)

186,000đ 195,000đ

Asak 2T40R (G)

DCA - 1.8T40R (G)

140,000đ 165,000đ

DCA - 1.8T40R (G)

DCA -3.5T60R (G)

450,000đ 490,000đ

DCA -3.5T60R (G)

Lưỡi cưa lọng

110,000đ 130,000đ

Lưỡi cưa lọng

DCA - 3T40R (G)

335,000đ 345,000đ

DCA - 3T40R (G)

Asak 1.5T60R (G)

168,000đ 179,000đ

Asak 1.5T60R (G)

Asak 1T40R (G)

126,000đ 135,000đ

Asak 1T40R (G)

DCA - 2.5T100R (N)

400,000đ 4,500,000đ

DCA - 2.5T100R (N)

Asak 1T30R (G)

109,000đ 120,000đ

Asak 1T30R (G)

Asak 1.8T40R (G)

162,000đ 183,000đ

Asak 1.8T40R (G)

Asak 2.3T24R (G)

198,000đ 225,000đ

Asak 2.3T24R (G)

DCA - 3T40R (G)

335,000đ 345,000đ

DCA - 3T40R (G)

Asak 1.8T24R (G)

158,000đ 172,000đ

Asak 1.8T24R (G)

DCA - 1T40R (N)

122,000đ 145,000đ

DCA - 1T40R (N)

Asak 1T60R (G)

218,000đ 235,000đ

Asak 1T60R (G)

Bộ 10 lưỡi cưa kiếm

250,000đ 400,000đ

Bộ 10 lưỡi cưa kiếm

Asak 1.5T40R (G)

153,000đ 163,000đ

Asak 1.5T40R (G)

Asak 1.8T60R (G)

184,000đ 195,000đ

Asak 1.8T60R (G)

DCA - 2.3T60R (G)

250,000đ 270,000đ

DCA - 2.3T60R (G)