Danh mục: Máy Móc Cầm Tay

Máy mài góc

650.000đ850.000đ

Máy phun sơn 550W

1.450.000đ1.650.000đ

Khuấy sơn bột EG 105

1.100.000đ1.300.000đ

Khoan thường 10mm

450.000đ550.000đ

Máy đánh bóng kim loại

1.450.000đ1.600.000đ

Máy khuấy sơn

1.450.000đ1.650.000đ

Máy cắt gạch

750.000đ910.000đ

Máy cưa lọng

670.000đ890.000đ

Khoan búa 13mm

650.000đ750.000đ

Khoan thường 6.5mm

385.000đ425.000đ

Máy mài đá

630.000đ750.000đ

Máy cắt gạch EG 115

650.000đ1.100.000đ