Danh mục: Máy Móc Cầm Tay

Máy mài góc

450.000đ850.000đ

Đục bê tông 17mm

1.400.000đ190.000đ

Máy phun sơn 550W

450.000đ1.650.000đ

Khuấy sơn bột EG 105

7.500.000đ1.300.000đ

Khoan thường 10mm

350.000đ550.000đ

Súng bu lông Hitachi

1.550.000đ1.800.000đ

Máy đột lỗ

2.100.000đ2.500.000đ

Khoan rút lõi ECD

1.150.000đ180.000đ

Máy đánh bóng kim loại

1.050.000đ1.600.000đ

Máy khuấy sơn

1.150.000đ1.650.000đ

Máy cắt gạch

650.000đ910.000đ

Máy cưa lọng 800W

570.000đ890.000đ

Khoan búa 13mm

650.000đ750.000đ