Danh mục: Máy móc điện cầm tay

Máy mài góc

650,000đ 850,000đ

Máy mài góc

Máy bắn đinh điện ST15

1,050,000đ 1,600,000đ

Máy bắn đinh điện ST15

Máy cắt rãnh tường Yakima

2,550,000đ 3,600,000đ

Máy cắt rãnh tường Yakima

Máy cắt rãnh tường Caowang

4,200,000đ 3,500,000đ

Máy cắt rãnh tường Caowang

Máy cắt góc (nhôm - gỗ)

2,100,000đ 2,900,000đ

Máy cắt góc (nhôm - gỗ)

Máy phun sơn 550W

750,000đ 950,000đ

Máy phun sơn 550W

Khuấy sơn bột EG 105

1,100,000đ 1,300,000đ

Khuấy sơn bột EG 105

Khoan thường 10mm

450,000đ 550,000đ

Khoan thường 10mm

Máy chà nhám tường FEG 43

1,200,000đ 1,450,000đ

Máy chà nhám tường FEG 43

Máy đánh bóng kim loại

1,450,000đ 1,600,000đ

Máy đánh bóng kim loại

Máy đánh bóng Laceta
Máy mài góc đá mài Laceta
Máy khuấy sơn

1,150,000đ 1,650,000đ

Máy khuấy sơn

Máy bắn gỗ F30S

380,000đ 900,000đ

Máy bắn gỗ F30S

Máy cắt gạch

750,000đ 910,000đ

Máy cắt gạch

Máy cưa lọng

670,000đ 890,000đ

Máy cưa lọng

Khoan búa 13mm

650,000đ 750,000đ

Khoan búa 13mm

Khoan thường 6.5mm

385,000đ 425,000đ

Khoan thường 6.5mm

Máy mài đá

630,000đ 750,000đ

Máy mài đá

Máy cắt gạch EG 115

650,000đ 1,100,000đ

Máy cắt gạch EG 115

Máy khoan bê tông Laceta

580,000đ 650,000đ

Máy khoan bê tông Laceta

Máy chế tác mỹ nghệ

750,000đ 870,000đ

Máy chế tác mỹ nghệ

Máy bào gỗ

850,000đ 1,300,000đ

Máy bào gỗ

Máy bắn đinh F30S cải tiến