Danh mục: Máy móc dòng bin

Máy tháo bu lông Makita

1,250,000đ 2,100,000đ

Máy tháo bu lông Makita

Máy bắn đinh MAX 725C JP

4,500,000đ 6,500,000đ

Máy bắn đinh MAX 725C JP

Máy mài  dùng bin

1,400,000đ 1,850,000đ

Máy mài dùng bin

Máy cưa kiếm

1,300,000đ 1,800,000đ

Máy cưa kiếm

Máy bắn đinh gas TOP

4,300,000đ 5,900,000đ

Máy bắn đinh gas TOP

Máy bắn vít PCC41

1,550,000đ 5,100,000đ

Máy bắn vít PCC41

Máy bắn đinh TOUA GS50

7,900,000đ 8,500,000đ

Máy bắn đinh TOUA GS50

Súng tháo bu lông Hitachi

1,450,000đ 1,800,000đ

Súng tháo bu lông Hitachi

Máy cân laser 5 tia

1,250,000đ 1,650,000đ

Máy cân laser 5 tia

Máy cân laser Fukuda 5 JP

1,200,000đ 1,600,000đ

Máy cân laser Fukuda 5 JP