Danh mục: undefined

Khoan rút lõi DCA

3.900.000đ4.200.000đ

Đục bê tông 17mm

1.700.000đ190.000đ

Kìm bấm đầu cáp

1.150.000đ1.700.000đ

Đục bê tông Canfix 30mm

2.950.000đ3.200.000đ

Khoan rút lõi ECD 95

1.750.000đ180.000đ

Máy mài 2 đá Max

950.000đ950.000đ